Izjava o privatnosti

 

Gredičak-plast, obrt za proizvodnju i usluge, vl. Katarina Gredičak, sastavlja ovu Izjavu o privatnosti kako bismo sve naše kupce, klijente, korisnike naših proizvoda i usluga te naše dobavljače roba i usluga, poslovne partnere i vanjske suradnike detaljno informirali o načinima prikupljanja i korištenja osobnih podataka od strane našeg obrta. Obratite nam se za sve informacije ili pritužbe vezane uz našu politiku privatnosti ili rukovanje Vašim osobnim podacima:

Kontakt osoba: Katarina Gredičak
Telefon: 049 282 952
E-mail: info@gredicak-plast.hr
Adresa: Gredičak-plast, Zagrebačka 12a, HR-49244 Stubičke Toplice

Molimo da ovu Izjavu o privatnosti pažljivo pročitate, kako biste saznali na koji način prikupljamo, obrađujemo, štitimo ili na bilo koji drugi način koristimo Vaše osobne podatke, ali osobito i kako biste se informirali o Vašim pravima.

 

Vi imate pravo određivati kako i da li se Vaši osobni podaci smiju prikupljati i koristiti


Vaše je pravo zatražiti pristup Vašim osobnim podacima, ispravak, brisanje Vaših podataka, ograničavanje obrade, s pravom na ulaganje prigovora na obradu, pravo na prenosivost podataka, pravo da se Vaši podaci ne koriste u marketinške svrhe, pravo na podnošenje prigovora nadležnom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka - AZOP), te postavljanje upita ako smatrate da je došlo do bilo kakva povrede u obradi osobnih podataka.

Ukoliko smatrate da su Vaša prava u vezi prikupljanja i korištenja Vaših osobnih podataka povrijeđena, želite dodatne informacije ili želite iskoristiti bilo koje Vaše pravo na zaštitu osobnih podataka, molimo obratite nam se

 

Kako prikupljamo Vaše osobne podatke


Vaše osobne podatke prikupljamo osobnim kontaktom, telefonskim upitom, e-mailom ili iznimno na drugi način (javno dostupne informacije kao što su web stranice tvrtke u kojoj radite, novinski članci i sl.).

 

Koje Vaše osobne podatke prikupljamo


Vaši osobni podaci koje prikupljamo, čuvamo i koristimo su

Neće se ni na koji način prikupljati nikakvi Vaši osobni podaci koji nisu nužni ili relevantni za neometano obavljanje djelatnosti obrta ili koji zadiru u Vašu privatnost (osjetljivi osobni podaci kao što su Vaša vjera, bračni status, zdrastveno stanje i sl.).

 

Zašto prikupljamo i koristimo Vaše osobne podatke (pravna osnova)


Gredičak-plast prikuplja i koristi Vaše osobne podatke isključivo kad je to nužno u svrhe

Tko sve ima pristup Vašim osobnim podacima


Pristup Vašim osobnim podacima imaju djelatnici Gredičak-plasta.

Svi djelatnici Gredičak-plasta se obvezuju čuvati povjerljivost osobnih podataka kojima imaju pravo i ovlast pristupa a koji se nalaze u sustavima pohrane koje vodi Gredičak-plast, kao i da će iste osobne podatke koristiti isključivo o točno određenu (propisanu) svrhu, te da neće iste dostavljati/davati na korištenje niti na bilo koji drugi način učiniti dostupnima trećim (neovlaštenim) osobama i da će čuvati povjerljivost istih i nakon prestanka ovlasti pristupa osobnim podacima. Svi djelatnici Gredičak-plasta potpisuju Izjavu/Ugovor o povjerljivosti.

Vaši osobni podaci koji su na raspolaganju Gredičak-plastu dijele se s trećim osobama isključivo u slučajevima

te kad je nužno koristiti treću stranu za

Gredičak-plast savjesno provjerava pouzdanost trećih strana. Svim trećim stranama daju se upute po kojoj su dužni djelovati, a po potrebi dostavlja na potpis Ugovor/Izjavu o povjerljivosti.

Gredičak-plast neće prodati, iznijeti ili dati Vaše osobne podatke trećoj strani na način koji nije naveden u ovoj izjavi.

 

Kako se štite Vaši osobni podaci


U postupanju s Vašim osobnim podacima postupamo kao s poslovnom tajnom i poduzimamo sve mjere osiguranja, a da bi spriječili neovlašten pristup, neželjene izmjene, oštećenje ili gubitak Vaših osobnih podataka. Koristimo fizičke, tehničke i organizacijske mjere sigurnosti kako bismo zaštitili Vaše osobne podatke te kontinuirano provodimo politiku povjerljivosti (Izjave/Ugovori o povjerljivosti od strane zaposlenika i trećih osoba).

Za slučaj povrede osobnih podataka utvrđena je procedura postupanja. U slučaju povrede osobnih podataka Gredičak-plast bez nepotrebnog odgađanja i, ako je izvedivo, najkasnije 72 sata nakon saznanja o toj povredi, izvješćuje nadzorno tijelo (Agenciju za zaštitu osobnih podataka- AZOP), osim ako nije vjerojatno da će povreda osobnih podataka prouzročiti rizik za prava i slobode pojedinaca. Ako izvješćivanje nije učinjeno unutar 72 sata, bit će popraćeno razlozima za kašnjenje. Sve eventualne povrede podataka popisuju se u internu evidenciju.

 

Koje informacije možemo prikupiti od Vas kada posjetite naše web stranice


Možete posjetiti naše službene web stranice (www.gredicak-plast.hr, www.walkthewave.com) bez otkrivanja Vaših osobnih podataka. Ne prikupljamo osobne podatke o Vama kada posjetite naše web stranice (kao što su Vaše ime i pojedinosti o kontaktu), međutim neki se podaci prikupljaju automatski:

 

 

 

 

Posljednja izmjena u Stubičkim Toplicama, 03.03.2019.
Gredičak-plast, obrt za proizvodnju i usluge
Vlasnik
Katarina Gredičak

 

 

 

Korisni linkovi

 

2019 © Gredicak-plast